Szegedi Tudományegyetem, Zeneművészeti Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Hallgatóknak  --  Pályázati lehetőségek

Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban 2013

Művészeti tematikában is lehet pályázni.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A Program minden tudományterületre, de elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió
kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását.

Az ösztöndíj célja a fiatal, tehetséges oktató-kutatók, művészek anyagi és szakmai támogatása, a kiemelkedő kutatási, fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése, valamint a tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése.

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg.

 

A jelen ösztöndíj felhívás támogatási kerete a támogatásban részesült pályázók létszáma alapján kerül meghatározásra. A kiírás tervezett keretösszege 80 000 000 Ft, ami a támogatottak számától függően változhat.

Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 32 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.

Az ösztöndíj havi összege: 250 000 Ft.

Jelen Ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak.

 

Az elbírálásnál előnyben részesülnek a műszaki és természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező pályázatok. A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben (http://www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát. A regisztrációt igazoló regisztrációs nyilatkozatot – melyet a rendszer generál – a pályázó köteles kinyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni (a postai bélyegző dátuma számít) a következő címre: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Projektiroda, 2801 Tatabánya, Pf.: 1826. A borítékra kérjük, írják rá az ösztöndíj pályázat nevét.

A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az informatikai rendszerben kell feltölteni, annak véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül, azonban annak érvényességéhez két melléklet postai úton való feladása is szükséges a jelzett határidők szerint.

 

A pályázatok benyújtásához két határidő áll rendelkezésre, a KIH előbírálati határidőt biztosít a hivatalos pályázati határidő lejárta előtt. Az előbírálati határidő: 2013. november 28. Az előbírálati határidő esetében mind a pályázat elektronikus véglegesítésének, mind a szükséges mellékletek postára adásnak meg kell történnie a jelzett napon.

A hivatalos pályázati határidő: 2013. december 10. Az elektronikus véglegesítésnek 2013. december 10. 18.00-ig kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer már nem engedélyezi azt. A postára adás dátuma megegyezik a hivatalos pályázat határidővel.

 

Javasoljuk, hogy az elektronikus véglegesítés előtt a pályázat automatikus ellenőrzésének lefuttatását – a határidő lejárta előtt legalább 4 órával indítsák el, hogy kellő idő álljon rendelkezésre, amennyiben valamit még pótolni szükséges.

 

A regisztrációs nyilatkozat postai úton történő beérkezése nélkül is lehet a pályázatot véglegesíteni az informatikai rendszerben.

A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2013. november 11-től lehetséges.

Postai szolgáltatóval, e-mailen, személyesen, illetve egyéb módon beadott pályázatok befogadása nem lehetséges.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, illetve a következő e-mail címen tehetik fel: tamop424@kih.gov.hu

A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: http://www.nemzetikivalosag.hu.

 

A teljes pályázati dokumentáció itt érhető el.