Megjelent a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program 2013/2014 tanévre vonatkozó pályázati felhívása. Az ösztöndíj célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása, továbbá a hazai köznevelés szaktanári ellátottságának megerősítése, a hiányszakok - például ember és természetismeret műveltségi terület - iránti érdeklődés felkeltése.

Az ösztöndíj program vissza nem térítendő támogatással segíti a pedagógus pályára készülő diákokat. A programra magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő, magyar anyanyelvű, egységes, osztatlan tanárképzés első évfolyamára felvételt nyert hallgatók, illetve tanulmányokat folytatók pályázhatnak.

A pályázatokat beadni 2013. szeptember 15-től lehet.
A pályázatbeadás határideje: 2013. szeptember 30.