Szegedi Tudományegyetem, Zeneművészeti Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Művészeti műhelymunka  --  Kortárszenei és Előadóművészeti Szakkollégium

AZ ALAPFOKÚ GITÁRTANÍTÁS HANGSZERPEDAGÓGIAI ÉS HANGSZERJÁTÉK - MÓDSZERTAN KÉRDÉSEI SÁRA ERIKA GITÁR METODIKAI KURZUSSOROZATA

diszteretm_2_web

Az SZTE ZMK Előadóművészeti és Kortárszenei Szakkollégiuma kurzussorozatot hirdet a klasszikus gitároktatás metodikájának témakörében a szakkollégium tagjai, a Kar gitár szakos hallgatói, gitártanárok valamint más hangszeresek részére.

A kurzussorozat oktatója a Pécsi Apáczai Nevelési Központ Művészeti Iskolájának Artisjus és Bonis Bona díjas gitártanára, aki Magyarország legsikeresebb zeneiskolai gitárpedagógusainak egyike, tanítványai évtizedek óta zenei versenyek dobogósai. Szakmai tapasztalatait tárja az érdeklődők elé sok filmes és képes illusztrációval, példával, interaktív, tapasztalatcserére alkalmas formában három workshop keretén belül.Sara_Erika

AZ ELŐADÓ RÖVID ÖNÉLETRAJZA
A Pécsi ANK Művészeti Iskola gitártanáraként több mint 30 éve tanítok. Tanítványaim évtizedek óta zenei versenyek dobogósai. Életpályám kevésbé látványos és dokumentumokkal alig reprezentálható legnagyobb sikerének gondolom, hogy olyan tanszakot építettem és építek folyamatosan, ahol a növendékek örömmel és hosszú évekig járnak zeneiskolába. Jelenleg négy továbbképzős tanítványom van, a lemorzsolódás elenyésző. Két gitárzenekart vezetek. A Mazsola együttesben 2-3 éve, a SARAbande gitár együttesben pedig a 6-10 éve gitározó, különböző képességű és indíttatású növendékeim zenélnek együtt, tanulva egy magas szintű kooperációt, egymásra figyelést, alkalmazkodást, miközben nagy örömüket lelik a megszólaló dús zenei anyagban. Fontosnak érzem az utánpótlás biztosítását is egyrészt a tehetségek pályára irányításával, másrészt leendő kollégáim mentorálásával. Zeneiskolai munkám mellett a PTE gitáros hallgatóinak adom át tanítási tapasztalataimat. Tanítok módszertant, repertoár-ismeretet és vezetem gyakorlati tanítási stúdiumaikat. Az egyetem felkérésére 2015-ben hangszer-pedagógiai és tanítás módszertani jegyzetet írtam.
Célom, hogy olyan különleges zenei műhelyt hozzak létre, melyben minden növendékem megtalálhatja azt a magas szintű érzelmi és intellektuális élményt, amit a zene nyújthat.
2016. február 13, 20, 27, szombat 10:00-15:00. SZTE ZMK 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.


Az egyes kurzusokra külön is lehet jelentkezni.


TÉMÁK:


A hangszeres oktatás kezdeti lépései
Motiváció, társas zenélés
A zeneiskolai repertoár és feldolgozása, a színpadi játék problémái
A részvétel az SZTE ZMK hallgatóinak ingyenes, külsősöknek 1000 Ft/alkalom. (helyszínen fizetendő)
Jelentkezés a nyuzso1@gmail.com címen e-mail üzenet formájában.

ELSŐ KURZUSEGYSÉG: KEZDETEK


2016. február 13. szombat. 10:00-15:00
Témája: A gitártanítás kezdeti lépései a zeneiskolában
Szerkezete: Előadás – Szakmai eszmecsere, reflexiók – Közös műhelyfoglalkozás.
Az első gitáróra kis túlzással az egész ”mester és tanítvány közös jövő” sűrített leképezése. A tanár kedvessége, szorongást oldó képessége, barátságos, nyílt, befogadó viselkedése megalapozza a tanár-diák viszony bensőséges, bizalommal teli minőségét. Az első óra „szakmai” történései előre jelzik a növendéknek a további órák intellektuális és érzelmi tartalmait. Amikor a tanár a gyermek kezébe adja a gitárt és az oldott, laza hangszertartást mutatja neki és tanítja meg, ízelítőt ad a munkamódszereiből: mennyire alapos, odafigyelő, problémamegosztó, problémamegoldó, változatos, izgalmas, érdekes, kreatív, játékos, szellemes.
Felhasznált kotta: Puskás: Gitáriskola


ELŐADÁS
10:00-12:00
A hangszeres oktatás kezdeti lépéseinek problémái az alábbi témaköröket érintve:
A zeneiskolai gitártanítás nagy ívű, távlati céljai
A célok lebontása részcélokra
A kezdetek
A „Z generációs” növendékek és szüleik
A legfontosabb pedagógiai elvek
A legfontosabb zenei, technikai elvek
Hangszerjáték és elmélet kapcsolata
Élmény


MŰHELY
13:00-15:00
Középpontban a laza, könnyed hangszerkezelés kialakításának módszerei, a darabtanulás protokollja, a kezdő repertoár és feldolgozásának lehetséges módjai, a sikeres gyakorlási minta kialakítása. Hangszerrel a kézben kipróbáljuk az első órák történéseit, elemezzük az általában felmerülő problémák természetét, okait és megoldásokat keresünk rájuk.


MÁSODIK KURZUSEGYSÉG


2016. február 20. szombat. 10:00-15:00
Témája: Motiváció és társas zenélés
Szerkezete: Előadás – Szakmai eszmecsere, reflexiók – Közös műhelyfoglalkozás.


MOTIVÁCIÓ, TÁRSAS ZENÉLÉS
Pedagógiai kutatások bizonyítják, hogy nem az egyik legfontosabb tanári eszközről beszélünk, hanem a legfontosabbról. Sarkosan fogalmazva meg a lényeget, ha nem tudjuk növendékeink kíváncsiságát felkelteni és ébren tartani hangszerünk és a zene iránt, ha nem tudjuk őket lelkesíteni, el sem jutunk a hangszer-metodikai kérdésekig. Nem lesz kit megtanítani a szép egyenletes tremolóra, vagy egy ízléses appogiaturára. Olyan zenei műhelyt kell létrehoznunk, ahová a gyermekek nagy örömmel járnak 8-10 éven keresztül. El kell érnünk, hogy az órákon történt eseményeknek természetes és magától értetődő következménye legyen az otthoni gyakorlás és az órákon kívüli hangszerjáték. Ez a motiváció az együtt töltött évek során olyan erős belső késztetéssé kell, hogy váljon, ami életük végéig napi szükségletté teszi számukra a zenét és általában a művészeteket.
A felhasznált kottákat az oktató biztosítja.


ELŐADÁS
10:00-12:00
Szó kerül többek közt a befogadó, nyitott és inspiráló környezetről, tanár-diák viszonyról, az intenzív, részletező, elemző közös munkáról, autonómiáról, a játékról, humorról, jutalomról, a darabok feldolgozásának protokolljáról, a társas zenélésről, koncertekről, kurzusokról, versenyekről, fesztiválokról, közösség formálásról.


MŰHELY
13:00-15:00
Középpontban a társas zenélés változatos formái, mint a tanár-diák, diák-diák kamara és a zenekari műhely titkai.


HARMADIK KURZUSEGYSÉG


2016. február 27. szombat. 10:00-15:00
Témája: Mit és hogyan? Zeneiskolai repertoár és feldolgozása, a színpadi játék problémái.
Szerkezete: Előadás – Szakmai eszmecsere, reflexiók – Közös műhelyfoglalkozás.


A ZENEISKOLAI REPERTOÁR ÉS FELDOLGOZÁSA, A SZÍNPADI JÁTÉK PROBLÉMÁI
Gyakori probléma a zeneiskolai gitároktatásban a nem megfelelő repertoár használata a napi praxisban. Kiadványok sokasága biztosítja számunkra a bőséget, mégis tapasztalható némi tanácstalanság a kollégák körében. Milyen kottát használjunk, milyen szempontok alapján válasszunk a kínálatból, hogyan, milyen elvek mentén építsük fel a növendékek számára a repertoárt, milyen módszerekkel dolgozzuk fel a kiválasztott zenei anyagot?
Másik gyakori kérdés a színpadi játék nehézségeivel kapcsolatos. Nem vagyunk egyformák. Növendékeink is különböző módon kezelik a kiemelt stresszel járó helyzeteket. Tehetünk-e azért, hogy a színpadi játék élmény és siker forrása legyen növendékeink számára? Hogyan kerülhetjük el a kudarcos szerepléseket, melyek életre szóló görcsöknek ágyaznak meg?
Felhasznált kották: Mosóczi-, Szendrey-gitáriskolák és más, zeneiskolában használható kották. Mindenki hozza, amit szeret, vagy szeretne használni.


ELŐADÁS
10:00-12:00
Az előadó érvelni fog a változatos, a hangszertudást fokozatosan és egészségesen építő értékes, klasszikus repertoár mellett. Szempontokat vázol fel, melyek alapján kiválaszthatjuk a legigényesebb és legmegfelelőbb kiadványokat növendékeink számára. A repertoár zenei anyagának rendezéséhez szükséges legfontosabb elvek segítséget nyújthatnak a sorrendiség kiválasztásához. Bizonyos, hogy a művek feldolgozásának legfontosabb kritériumai a fokozatosság, alaposság, a darabok művészi - és intellektuálisan magas minőségű megfejtése valamint az intenzív, részletező, elemző órai, illetve otthoni munka. Szó kerül a zenei élményekről és sikerélményekről, a kreativitásról, a hallás és belső hallás fejlesztéséről, a memorizálás módszereiről, a zenetechnikai elemekről, ujjrendről, terminológiáról, a polifóniáról, a körömjátékról, a zene által közvetített érzelmekről.
Az előadás második részében a színpadi játék problémái és megoldásai kerülnek szóba.


MŰHELY
13:00-15:00
Középpontban a zeneiskolai repertoár, a darabok megfejtésének és kidolgozásának módjai, a készségfejlesztés és végül a színpadi játék műhelytitkai.