Szegedi Tudományegyetem, Zeneművészeti Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  A Kar vezetése  --  Kari Tanács

Kari Tanács

A Kar vezető testülete a Kari Tanács, amelynek feladata, hogy irányítsa, ellenőrizze és értékelje a Karhoz tartozó szervezeti egységek tevékenységét, ezek vezetőinek munkáját, továbbá fő vonalaiban határozza meg a Kar működését.

A Kari Tanács tagjai:

 

Tisztségük alapján:

 

1. Dr. Tóth Péter dékán

2. Lengyelné Stiebel Klára dékáni hivatalvezető

3. Dr. Zsigmond Zoltán tanszékvezető

4. Maczák János tanszékvezető

5. Nagy Zsolt tanszékvezető

6. Masopust Péter  tanszékvezető

7. Szecsődi Ferenc tanszékvezető

8. Dr. Temesi Mária   tanszékvezető

9. Marjovszky Endre HÖK-elnök

 

Választás alapján:

 

1. Dr. Gévayné dr. Janurik Márta főiskolai docens

2. Újváriné Illés Mária adjunktus

3. Dr. Varga Laura főiskolai docens

4. Kormányos Zoltán hallgató

5. Czifra Dániel hallgató

6. Szombati Julianna hallgató

7. Kalmár Zoltán tanszéki ügyintéző