Szegedi Tudományegyetem, Zeneművészeti Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Mintatantervek

Orgonatanár szak mintatanterve


Tantárgyak 1.  2.  3.  4.  K. ó. Kr.  
Orgona főtárgy 1-3 2 ó Ko 8 kr 2 ó Ko 8 kr 2 ó Zsz 8 kr   90 24 50
Kamarazene 1-3 1 ó Gy 3 kr 1 ó Gy 3 kr 1 ó Gy 3 kr   45 9
Kórus 1-3 4 ó Mi 1 kr 4 ó Mi 1 kr 4 ó Mi 1 kr   180 3
Szakmódszertan 1-3 2 ó Ko 3 kr 5 ó Mi 1 kr 2 ó Ko 3 kr   90 9
Iskolai gyakorlat     4 ó Gy 3 kr   60 3
Szabadon választott tárgyak           2
A tanítás-tanulás fejlődéslélektani alapjai 2 ó Ko 2 kr       30 2 40
A nevelés céljai, feladatai 2 ó Ko 2 kr       30 2
A tanulás, tudás elméleti alapjai 2 ó Ko 2 kr       30 2
A nevelés-oktatás története és intézményei 2 ó Ko 2 kr       30 2
A szocializáció, a társas környezet pszichológiája   2 ó Ko 2 kr     30 2
A hatékony nevelés-oktatás feltételei   2 ó Gy 2 kr     30 2
Az oktatás szervezeti keretei, stratégiái, módszerei   2 ó Ko 2 kr     30 2
Tantervfejlesztés Vagy Pedagógiai értékelés   2 ó Gy 2 kr     30 2
Egyenlőtlenségek és méltányosság az oktatásban Vagy Sajátos nevelési igények, iskolai integráció   2 ó Gy 2 kr     30 2
Kommunikáció és konfliktuskezelés az iskolában   2 ó Gy 2 kr     30 2
A tanulók és tanulócsoportok megismerése     2 ó Gy 2 kr   30 2
Család és iskola     2 ó Gy 2 kr   30 2
Készség- és képességfejlesztés Vagy Információs-kommunikációs technológiák az oktatásban     2 ó Gy 2 kr   30 2
A tantervelmélet és a pedagógiai értékelés alapjai     2 ó Ko 2 kr   30 2
Az iskola a társadalomban     2 ó Ko 2 kr   30 2
Tanári szerep, tanári mesterség     2 ó Ko 2 kr   30 2
Szabadon választható tárgyak          60 3
Szakdolgozati szeminárium        1ó Aí 0 kr 15 0
Szakdolgozat           5
ÖSZGY       30 kr   30 30
Tanítást kísérő szeminárium         6 0
Összesen: 17 / 23 21 / 27 25 / 30 1 / 0 1026 120 120