Szegedi Tudományegyetem, Zeneművészeti Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Felvételizőknek  --  Felvételi követelmények  --  Zeneművész-tanár szakok

Gordonkaművész-tanár


 

skála 4 oktávon (legato, detaché, martelé, spiccato, staccato, sautillé, saltato vonásokkal)

terc-, szext-, oktávskála hármashangzat-felbontások decima-tanulmányok

2 etűd

2 Bach-tétel a IV., V., vagy VI. szvitből

2 szonátatétel

2 koncerttétel