Szegedi Tudományegyetem, Zeneművészeti Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Felvételizőknek  --  Felvételi követelmények  --  Zeneművész-tanár szakok

Zongoraművész-tanár


1 Bach-prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier I-II. kötetéből

1 teljes klasszikus szonáta (Haydn, Mozart, Beethoven)
1 szabadon választott koncertetűd (pl. Liszt, Chopin, Rachmaninov, Szkrjabin, Prokofjev, Debussy, Bartók)
1 nagyformátumú romantikus mű (pl. Chopin, Liszt, Schumann, Muszorgszkij)
1 XX. századi előadási darab (pl. Bartók, Sztravinszkij, Hindemith, Prokofjev, Sosztakovics, Debussy, Ravel)