Szegedi Tudományegyetem, Zeneművészeti Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Felvételizőknek

Tájékozató a felvételi vizsgák rendjéről

Tisztelt Felvételiző!

 

A 2015-ös felvételi eljárással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

 

A felvételi vizsga napján érkezéskor a Dékáni Hivatalban regisztrálni kell, melynek során be kell mutatni

§ alap vagy osztatlan képzésre jelentkezők esetében: az érettségi bizonyítványt

§ osztott mesterképzésre jelentkezők esetében: az alapszakos diplomát és az oklevélmellékletet

§ valamennyi jelentkező esetében: a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot.

 

ALAP ÉS OSZTATLAN KÉPZÉSBE JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE:

Az előadóművészetalapszakra felvételizők esetében a felvételi összpontszámot a főtárgy gyakorlati vizsga során szerzett pontszám (maximum 200 pont) kétszerese adja,

A zenetanár osztatlan mesterképzési szakra felvételizők esetében a felvételi összpontszámot a főtárgy gyakorlati vizsga során szerzett pontszám (maximum 100 pont) négyszerese adja.

Az összpontszámhoz többletpontok nem adódnak.

A főtárgy vizsga napján pályaalkalmassági vizsgán is részt kell venni annak a felvételizőnek, aki a zenetanár osztatlan mesterképzési szakos jelentkezései közül az SZTE Zeneművészeti Kart jelölte meg első helyen. Amennyiben az ehhez szükséges motivációs levelet még nem töltötte fel a felvi.hu felületén, úgy azt haladéktalanul pótolnia kell.

A főtárgy vizsga napján alkalmassági vizsgán is részt kell venni, melynek értékelése kétfokozatú (alkalmas/nem alkalmas). Sikeres gyakorlati vizsga esetén sem vehető fel az a felvételiző, aki az alkalmassági vizsgák bármelyikén „nem alkalmas” értékelést kapott.

 

OSZTOTT MESTERKÉPZÉSI SZAKOKRA JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE:

A zeneművész MA szakokra jelentkezők esetében a gyakorlati vizsgán elérhető maximális pontszám 98 pont.

A tanári MA szakra jelentkezők esetében a gyakorlati vizsgán elérhető maximális pontszám 70 pont.

A felvételizők az elért eredményekről a szakon szervezett valamennyi felvételi vizsga befejezését követő második munkanapon kapnak tájékoztatást.

Amennyiben a felvételi vizsgára zongorakísérő nélkül jön, kérjük, szíveskedjék az e-mailben kapott űrlapot kitölteni, és a kottákat is mellékelve postai úton visszaküldeni legkésőbb 2015. június 16-ig. Az űrlap honlapunkon is megtalálható. A határidőn túl érkezett korrepeticiós igényeket nem áll módunkban figyelembe venni.

Szeged, 2015. június 2.

 

 

Dr. Tóth Péter

dékán