Szegedi Tudományegyetem, Zeneművészeti Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Hallgatóknak  --  Pályázati lehetőségek

Sófi ösztöndíj

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. február 10. (hétfő) 12 óra.

Az SZTE Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány a 2013-2014-es tanévben új ösztöndíj pályázatot hirdet két kategóriában: Biológus Mesterképzés és Biológia Doktori Iskola. Az alapítvány Kuratóriuma 200.000 Ft ösztöndíjat ítél oda a két kategória győzteseinek.

Részletes pályázati felhívás: SÓFI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT BIOLÓGUS H 2013-2014.doc


A pályázat feltételei:

 

I. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Természettudományi és Informatikai Karának I., II., III. BSc, I., II. MSc biológus és biológia szakos, valamint a Biológia Doktori Iskola és az SZTE más doktori iskoláinak biológiai kutatásokkal foglalkozó I., II. és III. éves PhD hallgatói pályázhatják meg az alapítvány ösztöndíját. A pályázat benyújtása előtt regisztrálni kell a SZTEhetség honlapon: http://www.sztehetseg.hu/Reg/Form/sztetehetseg

 

II. Azok a hallgatók pályázhatnak, akik egy félévre vetített hagyományos tanulmányi átlaga 4,00 felett van az eddig elvégzett szemeszterek tekintetében.

 

III. A pályázati űrlap letölthető: SÓFI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI ŰRLAP BIOLÓGUS H 2013-2014.doc

 

IV. A pályázati űrlapon számítógéppel (nem kézírással) a következő adatokat kell kitölteni:

 

1. Fényképes szakmai önéletrajz

2. Tanulmányi eredmények

3. Nyelvvizsgák

4. Tanulmányi (pl. Sófi Ösztöndíj, Köztársasági Ösztöndíj) és egyéb ösztöndíjak, elismerések

5. Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) és OTDK helyezések

6. Tudományos közlemények

7. Konferencia előadások, poszterek

 

V. A kitöltött pályázati űrlaphoz csatolni kell az eredményeket igazoló iratok fénymásolatát:

 

1. ETR Hallgatói Törzslap a Tanulmányi Osztály által hitelesítve

2. Nyelvvizsga bizonyítvány

3. Helyi TDK és OTDK eredmények oklevelei

4. A tudományos közlemények első oldala

5. A konferenciák (előadások, poszterek) programja

6. Egyéb ösztöndíjak és elismerések oklevelei

7. Az előadás (pályamunka) rövid összefoglalója (abstract) 1 A/4 oldalnyi terjedelemben.

8. A pályázó témavezetőjének ajánlása és nyilatkozata arról, hogy az előadásban szereplő eredményeket a jelölt saját munkájaként érte el.

A pályázat csak ezekkel a mellékletekkel együtt érvényes!

 

VI. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. február 10. (hétfő) 12 óra. A kitöltött pályázati űrlapokat 2 példányban kell eljuttatni az SZTE, TTIK Biotechnológiai Tanszék Titkárságára, Kóger Viktória részére (6726, Szeged, Közép fasor 52.), és el kell küldeni a következő e-mail címre is: jozsefsofi@gmail.com (a pályázat csak így érvényes!)

 

A korábbi évekhez képest új, arányosabb pontozási rendszer lépett életbe, amely hatékonyabb, pontosabb értékelést tesz lehetővé. Az írásbeli pályázatok pontozása után a legjobb 16 pályázó (mindkét kategóriában 8-8 fő) kap meghívást az ösztöndíj konferenciára. A konferencia 2014. márciusban kerül megrendezésre, amelyen a pályázók 10 perc időtartamú szóbeli előadást tartanak az általuk végzett kutatási témáról. A kuratórium 100.000-100.000 Ft ösztöndíjat ítél oda a két kategória győztesének, akik elnyerik az alapítvány díszes vándorserlegét. A díjak hivatalos átadására 2014. július elején, a TTIK diplomaosztó ünnepségén kerül sor. Az alapítvány 2014. július 31-ig utalja át az adómentes ösztöndíjak összegét a két győztes pályázó bankszámlájára.

 

Minden pályázónak sok sikert kíván:

az SZTE Sófi József Alapítvány Kuratóriuma